piątek

MEDIATOR

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Mediatorem może być = osoba fizyczna + pełna zd. do czynn. pr. + pełnia praw publicznych. (także cudzoziemiec).

Organizacje społeczne i zawodowe mogą tworzyć ośrodki mediacyjne oraz listy stałych mediatorów, o których informują prezesa sądu okręgowego - art. 183[2] § 3 KPC.

Najczęściej mediatorami są kuratorzy sądowi oraz osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.

Nie może być mediatorem
sędzia, chyba że znajduje się on w stanie spoczynku.

Stały mediator musi spełniać te same wymogi co mediator ad hoc. Różnica pomiędzy nimi dotyczy m.in. tego, że stały mediator, może odmówić przyjęcia mediacji wyłącznie z ważnych powodów, o których ma obowiązek powiadomić strony (a niekiedy także sąd).

Wybór mediatora:

  • wybierają strony
  • jeżeli wybiera Sąd – strony mogą wybrać innego

Uprawnienia mediatora:

  • nie ma żadnych uprawnień władczych, nie rozstrzyga sporu.
  • Jego zadanie polega na doprowadzeniu stron do zawarcia ugody. Dlatego brak jest ograniczeń co do wyboru mediatora z uwagi na pokrewieństwo z jedną ze stron, nie ma też instytucji wyłączenia mediatora.

Obowiązki mediatora

  • Mediator obowiązany jest zachować bezstronność w toku prowadzenia mediacji
  • zachowanie w tajemnicy = nie będzie mógł być słuchany jako świadek, chyba że obie strony go z tego zwolnią.

Wynagrodzenie

  • ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków
  • koszty obciążają strony
  • mediatora i strony łączy umowa podobna do umowy zlecenia, dlatego jest możliwe prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl